One Punch-Man

چپتر 195v2 اضافه شد

نسخه دیجیتالی جلد 27 اضافه شد

چپتر های ویژه اضافه شد


Cover Manga One Punch-Man Volume 30

نوع : مانگا فارسیمانگا انگلیسیدیجیتالی
نحوه خواندن : از راست به چپ
ژانر : اکشن – کمدی – درام – علمی تخیلی – زندگی روزمره – ماوراطبیعه – بزرگسال
نام انگلیسی: One Punch-Man
نام فارسی : مرد تک مشتی
نویسنده و طراح : MURATA Yuusuke , ONE
تعداد جلد : نامشخص
تعدا چپتر : نا مشخص
وضعیت انتشار : در حال انتشار
وضعیت ترجمه : آنگوئینگ
پخش : تاریخ مشخص نداره
سال انتشار : 2012
منبع نسخه فارسی: animworld , one_opm – Saitama Persian
منبع نسخه انگلیسی : SiGMA_Books


خلاصه داستان: در جهان اَبَر قهرمان ها قهرمانی بسیار قدرتمند و شکست ناپذیر وجود داره که به (مرد تک مشتی) معروفه چون اون تمامی دشمنان و رقیب هاشو فقط با یک مشت از میدان به در میکنه. بعد از مدتی سایتاما ( EN Saitama ) دیگه از مبارزاتش لذت نمیبره و احساساتی مثل هیجان و ترس رو در خودش فراموش میکنه! و همراه تنها شاگردش که یک سایبورگ هست به انتظار رقیبی خوب ، ماجراهایی رو دنبال میکنن و……


لینک های مرتبط : وب کمیک وب کمیک غیر رسمی

دیگر آثار خالقین اثر : Gokiburi Buster – Dangan Tenshi Fan Club – Monster Of EarthEyeshield 21

ادامه انیمه از چپتر 86 مانگا


نسخه دیجیتالی : این نسخه دارای ترجمه رسمی و بالاترین کیفیت مانگا است و از طرفی بهترین گزینه برای افرادی است که قصد دارند مانگا رو چاپ کنند.


توجه : ادامش کی میاد؟ چرا ترجمه نمیکنید؟ پس چی شد؟ چپتر بعدی کی میاد؟ پایان یافته است ؟ ادامه داره ؟ ( جوابی داده نمیشه پس خواهشا نپرسید ) منبع همه پستا و اطلاعات مربوط به پایان و ادامه کار داخل مشخصات زده شد . در رابطه با تاریخ و نحوه انتشار کارا از گروه ترجمه ای که منبعش هم ذکر شده بپرسید.


 

کپی و باز نشر مجدد فقط با اجازه از تیم ترجمه کننده اثر
باکس دانلود

نسخه انگلیسی


پوشه دانلود ( دیجیتالی )

جلد 27*


چپتر های ویژه


جلد 1 - 23


نسخه فارسی


ترجمه animworld


جلد 1  ( 1 - 8 )

جلد 2  ( 9 - 15 )

جلد 3  ( 16 - 20 )

جلد 4  ( 21 - 24 )

جلد 5  ( 25 - 28 )

جلد 6  ( 29 - 33 )

جلد 7  ( 34 - 36 )

جلد 8  ( 37 - 39 )

جلد 9  ( 40 - 46 )

جلد 10  ( 47 - 55 )

جلد 11  ( 56 - 61 )

جلد 12  ( 62 - 67 )

جلد 13  ( 68 - 71 )

جلد 14  ( 72 - 75 )

جلد 15  ( 76 - 80 )

جلد 16  ( 81 - 84 )

جلد 17  ( 85 - 87 )

جلد 18 ( 88 - 90 )

جلد 19 ( 91 - 94 )

جلد 20 ( 95 - 96 )

جلد 21 ( 97 - 101 )

جلد 22 ( 102 - 106 )

جلد 23 ( 107 - 112 )

جلد 24 ( 113 - 118 )

جلد 25 ( 119 - 125 )

جلد 26 ( 126 - 131 )

جلد 27 ( 132 - 137 )

جلد 28 ( 138 - 143 )*

جلد 29 ( 144 - 150 )*

جلد 30 ( 146 - 151 )* 


چپتر 75

چپتر 76

چپتر 77

چپتر 78

چپتر 79

چپتر 80

چپتر 85

چپتر 86

چپتر 87

چپتر 88 

چپتر 89

چپتر 90

چپتر 91

چپتر 92

چپتر 93

چپتر 94.1

چپتر 94.2

چپتر 95

چپتر 96

چپتر 97

چپتر 98

چپتر 99

چپتر 99.1

چپتر 99.2

چپتر 99.5

چپتر 100.2

چپتر 100.5

چپتر 100.6

چپتر 101

چپتر 102

چپتر 102.2

چپتر 103

چپتر 104

چپتر 104.5

چپتر 105

چپتر 106

چپتر 107

چپتر 108

چپتر 109

چپتر 109.5

چپتر 110

چپتر 111

چپتر 111.5

چپتر 112

چپتر 113

چپتر 114

چپتر 114.5

چپتر 115

چپتر 116

چپتر 117

چپتر 118

چپتر 119

چپتر 120

چپتر 121

چپتر 122

چپتر 122.5

چپتر 123

چپتر 123.5

چپتر 124

چپتر 125

چپتر 126

چپتر 127

چپتر 127.2

چپتر 128

چپتر 129

چپتر 130

چپتر 130.5

چپتر 131

چپتر 132

چپتر 133

چپتر 134

چپتر 134.2

چپتر 134.3

چپتر 135

چپتر 136

چپتر 137

چپتر 138

چپتر 139

چپتر 140

چپتر 141 ( وجود ندارد حتی نسخه اصلی )

چپتر 142

چپتر 143

چپتر 144.1

چپتر 144.2

چپتر 145

چپتر 146

چپتر 147

چپتر 148

چپتر 149

چپتر 150

چپتر 151

چپتر 152

چپتر 153

چپتر 154

چپتر 155

چپتر 156

چپتر 157

چپتر 158

چپتر 159

چپتر 160

چپتر 161

چپتر 162

چپتر 163

چپتر 164

چپتر 164.5

چپتر 165

چپتر 166

چپتر 167

چپتر 168

چپتر 169

چپتر 170

چپتر 171

چپتر 172

چپتر 173

چپتر 174

چپتر 175

چپتر 176

چپتر 177

چپتر 178

چپتر 179

چپتر 180

چپتر 181

چپتر 182

چپتر 183

چپتر 184

چپتر 185

چپتر 186

چپتر 187

چپتر 188

چپتر 189

چپتر 190*


ترجمه one_opm


چپتر 85

چپتر 86

چپتر 87

چپتر 88

چپتر 89

چپتر 90

چپتر 91

چپتر 92

چپتر 93

چپتر 94.1

چپتر 94.2

چپتر 95

چپتر 96

چپتر 97

چپتر 98

چپتر 99

چپتر 99.4

چپتر 99.5

چپتر 100.2

چپتر 100.5

چپتر 100.6

چپتر 100.5

چپتر 101

چپتر 102

چپتر 103

چپتر 103.5

چپتر 104

چپتر 105

چپتر 106

چپتر 107

چپتر 108

چپتر 109

چپتر 109.5

چپتر 110

چپتر 110.5

چپتر 111

چپتر 112

چپتر 113

چپتر 114

چپتر 115

چپتر 115.5

چپتر 116

چپتر 117

چپتر 118

چپتر 119

چپتر 120

چپتر 121

چپتر 122

چپتر 123

چپتر 124

چپتر 125

چپتر 126

چپتر 127

چپتر 127.2

چپتر 128

چپتر 129

چپتر 130

چپتر 131

چپتر 132

چپتر 133

چپتر 134.1

چپتر 134.2

چپتر 134.3

چپتر 134.5

چپتر 135

چپتر 136

چپتر 137

چپتر 138

چپتر 139

چپتر 140

چپتر 141 ( وجود ندارد حتی نسخه اصلی )

چپتر 142

چپتر 143

چپتر 144

چپتر 144.2

چپتر 145

چپتر 146

چپتر 147

چپتر 148

چپتر 149

چپتر 150

چپتر 151

چپتر 151 ویرایش 2

چپتر 152 منتشر نشده

چپتر 153

چپتر 154

چپتر 154.1

چپتر 154.3

چپتر 155

چپتر 156

چپتر 157

چپتر 157.2

چپتر 158

چپتر 159

چپتر 160

چپتر 161

چپتر 162

چپتر 162 ویرایش 2

چپتر 163

چپتر 164

چپتر 165

چپتر 166

چپتر 167

چپتر 168

چپتر 169

چپتر 170

چپتر 171

چپتر 172

چپتر 173

چپتر 174

چپتر 175

چپتر 176

چپتر 177

چپتر 178

چپتر 179

چپتر 180

چپتر 181

چپتر 182

چپتر 183

چپتر 184

چپتر 185

چپتر 186

چپتر 187

چپتر 188

چپتر 189

چپتر 190

چپتر 191

چپتر 192

چپتر 193

چپتر 193v2

چپتر 194

چپتر 194v2

چپتر 195

چپتر 195v2*

چپتر 196

چپتر 197

چپتر 198

چپتر 199

چپتر 200


ترجمه Saitama Persian


چپتر 167

چپتر 168

چپتر 169

چپتر 170

چپتر 171

چپتر 172

چپتر 173

چپتر 174

چپتر 175

چپتر 176

چپتر 177

چپتر 178

چپتر 179

چپتر 180

چپتر 181

چپتر 182

چپتر 183

چپتر 184

چپتر 185

چپتر 186

چپتر 187

چپتر 188

چپتر 189

چپتر 190

چپتر 191

چپتر 192

چپتر 193-1

چپتر 193-2

چپتر 193 باز طراحی*

چپتر 195

چپتر 196

چپتر 197

چپتر 198

چپتر 199

چپتر 200

QR Code
راهنمای نصب

راهنما : تمامی فایل ها بصورت فشرده (RAR - ZIP) قرار میگیرن . پس از دانلود توسط نرم افزار WinRar فایل ها را از حالت فشرده شده خارج نمایید. برای اجرای فایل های دیجیتال از نرم افزار YACReader استفاده کنید. همچنین برای خواندن راحتتر میتوانید از برنامه ComicScreen استفاده کنید.

نویسنده: PA
نظرات: 1,508 نظر

برچسب ها

مطالب پیشنهادی

دیدگاه های کاربران

اشتراک در
اطلاع از
guest

1.5K Comments
جدیدترین
قدیمی ترین
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات
Sadegh
Sadegh
کاربر مهمان
1 روز ago

ادمین دروود،سپاس بابت ترجمه مانگا،قسمت ۲۰۰به بعد خبری نشد،انتظارسخته به مولا

اشکان
کاربر مهمان
1 ماه ago

سلام ببخشید پیام بی ربط میدم🤓اتحادتیم داره Akira ترجمه می‌کنه لطفاً حمایت کنید و اشتراک گذاری کنید🙏

Admin
مدیر
پاسخ دادن به  اشکان
1 ماه ago

هستش.

هادی
هادی
کاربر مهمان
1 ماه ago

سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون

یدی
یدی
کاربر مهمان
1 ماه ago

دوبار چپتر 200 رو دانلود کردم ایراد داره استخراجش. بررسی کنید

Amir
Amir
کاربر مهمان
1 ماه ago

چپتر ۲۰۰ برا من ارور میده تا حالا این مشکلو با هیچ کدوم از چپترا نداشتم

Admin
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Amir
1 ماه ago

فایل جایگزین شد.

مهدی
مهدی
کاربر مهمان
1 ماه ago

جلد 19 دانلود نمیشه ارور فایل میده

Admin
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  مهدی
1 ماه ago

چک شد .
مشکلی مشاهده نشد.

Abolfazl
کاربر مهمان
2 months ago

جلد ۴و۵ هم مشکل دارن

Admin
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Abolfazl
2 months ago

چک شد .
مشکلی دیده نشد.

ابوالفضل
ابوالفضل
کاربر مهمان
2 months ago

سلام جلد ۳ بارگیری نمیشه و خطا میده

Admin
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  ابوالفضل
2 months ago

چک شد.
مشکلی نداشت.

Opm
Opm
کاربر مهمان
3 months ago

تا چپتر 199 تو وبسایت های خارجی هست!🤨😑

Lincoln
Lincoln
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Opm
2 months ago

از دنیا عقبی

کت دازای
کت دازای
کاربر مهمان
3 months ago

فکر کنم وان حوصله چپترای جدید نداره
اول یه ۳۰ صفحه ای میشد هر چپتر الانم همش 12 صفحه

مهدی
مهدی
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  کت دازای
2 months ago

نقاش مانگا موراتا هست
موراتا چند وقته داره استودیوی انیمیشن سازی خودش رو میسازه و سرش شلوغه بخاطر همین چپترهای کمی میده بیرون

کت دازای
کت دازای
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  مهدی
1 ماه ago

ببخشید اطلاعاتم کم بود😅😅

Edi
Edi
کاربر مهمان
3 months ago

سلام خسته نباشید، وقت بخیر.
این بخش جلد ها که هرکدوم چندتا ولیوم توش هست و مثلا جلد اخرش شماره ۲۷ که تا قسمت ۱۳۷ رو داره، شامل چپتر های فرعی هم میشه؟ یعنی مثلا جلد ۲۰ شامل قسمت ۹۴.۲ هم هست؟ یا جلد ۲۱ قسمت ۹۹.۲ و غیره هست یا باید اون چپتر ها رو جداگانه دانلود کرد. ممنون از سایت و ادمین.

Gog
Gog
کاربر مهمان
3 months ago

داش ریدم دهنت خیلی خوب بودن🔥

گوربه گیمر
گوربه گیمر
کاربر مهمان
3 months ago

سلام اپلود بوی به صورت انگلیسی مبنویسه error 404 you are banned چیکارش کنم

Admin
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  گوربه گیمر
3 months ago

الان واقعا توقع دارید من با علم غیب چپتر و جلد رو بفهمم؟

گوربه گیمر
گوربه گیمر
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Admin
3 months ago

چرا بهت بر میخوره میگم هر چپتری کلا میزنه یو ار بن کاری هم نکردم و تازه فکر کنم ایپی بن شدم چون کلا هم اکانتی میرم خطا میزنه

Admin
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  گوربه گیمر
3 months ago

باز کامنتم رو بخون اصلا نفهمیدی چی گفتم انگار.
آپلود بوی هم من مسئولش نیستم که بتونم کاری کنم اگه لینک خرابه چپتر یا جلدش رو بگو که چک کنم نه اینکه بگی 404 میده نمیتونم بیام همش رو چک کنم که.

گوربه گیمر
گوربه گیمر
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Admin
3 months ago

برادر دارم میگم کلا اپلود بوی اینجوریه اصلا ولش کن نمیخواد پیگیر باشی

Admin
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  گوربه گیمر
3 months ago

مشکلی نداره.
از سمت خودتونه.

امیر
امیر
کاربر مهمان
3 months ago

سلام تاریخ آخرین چپتری گذاشتین کی بوده و نمی‌دونید بعدی کی میاد؟

ریزر
ریزر
کاربر مهمان
3 months ago

جدی این چه وضعشه وانو موراتا مسخرمون کردن این چپتر اخری ۱۹۶ با کلی صبر کردن اومد بعد فقط ۱۲ صفحه بود
جدی هم ارتش ضعیف شده هم حال حوصله چپتر جدید دادن نداره

گوربه گیمر
گوربه گیمر
کاربر مهمان
4 months ago

سلام
واقعا دمتون گرم بابت پست کردن سریع چپتر ها دیدم که نسخه انگلیسیش پریروز اومد و بعد از ترجمه سریع گذاشتید دمتون گرم واقعا

enryu
enryu
کاربر مهمان
4 months ago

جلد 1،23
نسخه فارسی هست یا انگلیسی

‌me
‌me
کاربر مهمان
4 months ago

چپتر ۱۹۳ذنیومدع یا ترجمه نشده ماهی یه چپتر میده اقای وان؟

گوربه گیمر
گوربه گیمر
کاربر مهمان
5 months ago

خدایی چرا سایتاما قدرتشو به بقیه نشون نمیده فشار چیه دارم میرقصم

میلاد
میلاد
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  گوربه گیمر
4 months ago

چون خودش نمیدونه

احمد
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  گوربه گیمر
4 months ago

قشنگی داستان همینه

رهام
رهام
کاربر مهمان
5 months ago

سلام ببخشید چپتر جدید رو قرار نمی‌دید؟

Gkcsk
Gkcsk
کاربر مهمان
5 months ago

وای چه لذتی داره چپر بعدی از ارک *** فوبوکی بهتره قرارع سایتاما *** فلش بزاره هوراااااا😂😂 مطمعنم فلش هم میگه من می‌خوام شاگردت بشم

Reza
Reza
کاربر مهمان
5 months ago

سلام ببخشید چرا ولووم بندی نمیکنید؟
دانلود بصورت چپتر چپتر خیلی زمان بره

Admin
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Reza
5 months ago

1- منم کار و زندگی دارم
2- List Volume
3- فقط 1 جلد جلدی بندی نشده.

الو بی کلام
الو بی کلام
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Admin
4 months ago

اره ادمین جون هم کار و زندگی داره

Soor
Soor
کاربر مهمان
6 months ago

من این چند چپتر آخر رو قبلا با یک آرت بد دیده بودم ولی میگفتن این فیکه و واقعا فیک بود ولی چیشد که چند چپتر آخر دقیقا همون شد .

Lord silver
Lord silver
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Soor
5 months ago

اون نسخه وب تونشه و یه مقدار متفاوتن
نسخه وب تون توست نویسنده اصلی one طراحی شده و ناکامله
.نسخه مانگا که تغییر یافته به عنوان اصلی توسط یکی دیگه ویرایش میشه

Last edited 5 months ago by Lord silver
Abolfzl
Abolfzl
کاربر مهمان
6 months ago

سلام خسته نباشین سایت آپلود بوی مشکل داره برای من به انگلیسی مینویسه بن شدین از سایت کار خاصی هم نکردم کسی می دونه چطوری درستش کنم؟

Admin
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Abolfzl
6 months ago

محدودیت آیپی از سمت آپلود بوی اعمال شده نه ما برای آیپی های ایران مشکلی وجود نداره اما آیپی های غیر از ایران انگار به مشکل خوردن.

Saiko_o47
Saiko_o47
کاربر مهمان
6 months ago

یه سوال ادامه مانگاه از چپتر چند شروع میشه؟

Gojo
Gojo
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Saiko_o47
6 months ago

سلام اگه منظورتون ادامه انیمه هستش چپتر 86

Hamid
Hamid
کاربر مهمان
6 months ago

اگه میشه مانگا prison school هم ترجمه کنید
البته از ادامه انیمه
خیلی جذابه

کوروش
کوروش
کاربر مهمان
6 months ago

چرا چپتر۱۹۰ ترجمش هنو نیومده😑

Hamid
Hamid
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  کوروش
6 months ago

یکم چشماتو باز کن میبینی عزیزم

کوروش
کوروش
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Hamid
6 months ago

آها اوکی فهمیدم

Lincoln
Lincoln
کاربر مهمان
6 months ago

راستی بچه ها کسی می تونه یه سایت برای وب کمیک معرفی بکنه که کامل باشه انگلیسی هم باشه مورد نداره

Hamid
Hamid
کاربر مهمان
6 months ago

یه خورده آرت کارکترهای مونث مثل فوبوکی و دختر زنبوری بود پشه ای بود چی بود، نسبت به قبل ضعیف تر شدن
تا جاییه که یادمه قبلا خیلی بهتر بودن و همشون بینی و جزئیات صورت داشتن، الان بینشون فقط شده یه خط ساده. نمیدونم شاید بخاطر سکانس های کمدی بی ارزشه که اینجورین و تو سکانس های مهم تر بهتر شن. البته سایتاما هم فکر میکنم آرتش ضعیف تر شده بضی جاها
و ممکنه هم بخاطر خستگی مورتا باشه. ولی بازم زمان ارک گارو ماهی یه چتر ۵۰ صفحه ای با بهترین آرت بیرون میداد الان کلا ۳۰ صفحه بیرون میده.
در کل تعدادی از کارکتر مردا هم فکر میکنم ضعیفتر شدن.
این سکانس های فوبوکی هم جدیدا خیلی مسخره بازیه
انگار داره خرابش میکنه و اون ابهت و جدیتشو نداره انگار شده یه دختر بسیار ترسو.
نمیدونم شاید همش یه پیش زمینه باشه
در کل امیدوارم حداقل تو سکانس های مهم آرتشون داره خوب بشه

Lincoln
Lincoln
کاربر مهمان
6 months ago

بعد اینکه بچه ها یه سوالی داشتم Drive knight شخصیت بدیه داره ادای قهرمان ها رو در میاره

مهدی
مهدی
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Lincoln
6 months ago

آره به احتمال خیلی زیاد درایو نایت بده.
یه احتمالات قوی وجود داره که درایونایت همون سایبورگ دیوانه است (همون سایبورگی که خانواده جنوس رو کشت) و داره با سازمان رباتیک مخفی ای که در آینده درموردش بیشتر میشنویم کار میکنه

Lincoln
Lincoln
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  مهدی
6 months ago

دمت گرم دادا خیلی ممنون که گفتی

Lincoln
Lincoln
کاربر مهمان
6 months ago

دمتون گرم کم کم داره به جاهای خوبش میرسه

Amir
Amir
کاربر مهمان
6 months ago

چرا مانگا خارجیا اومده 191 ولی شما تو189گیر کردین

Admin
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Amir
6 months ago

تازه چپتر 190 اومده بعد شما میگی چپتر 191؟
بعدشم این اثر آنگوئینگ معمولا 1 – 3 بعد از انتشار نسخه انگلیسی ترجمش منتشر میشه.

چراش رو هم توضیح بدم متوجه نمیشد متاسفانه.

گوربه گیمر
گوربه گیمر
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Admin
6 months ago

معمولا همه عادت دارن یدونه چپتر جلوتر از حال حاضر بگن

گون
گون
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Amir
6 months ago

نمیدونم چی شد که اینجوری شد ولی اگه دوتا به آخرین مانگای ترجمه شده اضافه کنی میشه برابرش با نسخه ی انگلیسی الان هم چپتر 192 اومده که ترجمه فارسیش میشه چپتر 190

amir
amir
کاربر مهمان
7 months ago

فقط این تیکش D=

24.jpg
.‌‌‌‌‌‌‌ ‌. ‌
.‌‌‌‌‌‌‌ ‌. ‌
کاربر مهمان
8 months ago

دقیقا همین صحنه چپتر ۱۸۷ رو خیلی وقت پیش به صورت انیمه توی یوتیوب دیدم ، شاید از روی ناول درستش کردن یا شاید نویسنده از رو اون داستان رو نوشته .به نظر من اولیش محتمل تره.

Admin
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  .‌‌‌‌‌‌‌ ‌. ‌
8 months ago

سورس این اثر وب کمیکشه..
داخل پست هم در قسمت لینک های مرتبط هست.

داش میرزا
داش میرزا
کاربر مهمان
8 months ago

Saitama=my power is beyond your imagination

King =my power is your imagination

Last edited 8 months ago by داش میرزا
حاج حسن
حاج حسن
کاربر مهمان
8 months ago

اسپویلتون بکنم برادرا؟ •-•

ممد
ممد
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  حاج حسن
8 months ago

آره دا

آرش
آرش
کاربر مهمان
8 months ago

چراااا نمیااااد این وان و موراتا کشتن مارو اون از گاف فصل سه انیمه این از کندی پخش مانگا خیلی بی عرضه ان

Wwww
Wwww
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  آرش
8 months ago

با این ارتی دارن حتی حق ماهی یکی هم دارن

Wwww
Wwww
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  آرش
8 months ago

البته منظورم از حق اینه که مشکلی نداره اشتب نشه

فیروزه
فیروزه
کاربر مهمان
8 months ago

وان اولش خیلی سریع پیش رفت. بنگ بنگ بنگ یه عالمه اتفاق افتاد. الان خیلی داستان داره کند پیش میره. یه تکونی به خودت بده مرد🙄🙄

سپهر
سپهر
کاربر مهمان
8 months ago

سلام چرا بعضی قسمت های هم قسمت مثلاً ۱۸۵ باهم فرق دارن؟

طاها
طاها
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  سپهر
8 months ago

در واقع هیچکدوم تو نسخه انگلیسی این شماره رو ندارن و ۲ یا ۳ تا عددجلوتری دارن حالا یکی از همینایی که ترجمه فارسی کرده داره چپتر قبلی اون دوتا دیگه رو ترجمه میکنه

‌ ‌
‌ ‌
کاربر مهمان
8 months ago

چپتر ویژه چیه؟

mahdi
mahdi
کاربر مهمان
9 months ago

سلام میشه بگید ادامه قست اخر فصل دوم از کدوم چپتره؟ ممنون میشم🫥

شیرویاشا
شیرویاشا
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  mahdi
8 months ago

از چیپ 84 بخون

mamad
mamad
کاربر مهمان
9 months ago

چرا چپتر های دیگه رو نمیزارین =/ مردم از بس صبر کردم

گوربه گیمر
گوربه گیمر
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  mamad
9 months ago

داداش خب باید وایسن وان و موراتا بنویسن مانگا رو

هعی
هعی
کاربر مهمان
9 months ago

ولي من يك نظر دارم اينكه سايتاما قدرتش نامحدود نيست نوع استفادش نامحدود يعني اون جوريه يك مشت رو جوري ميزنه كه انگار يك كاميون بهت زده ولي اگه تو قدرتت نامحدود باشه نميتوني روش كنترل خوبي كني مثلا نميتوني بدون اينكه زمين نابود كني يك مشت بزني پس سايتاما قدرت كنترلش اينقدر زياده يا بگم نامحدود كه حتا ميتونه يك مشت ساده رو جوري بزنه كه خدا هم نابود كنه واسه همين بهش ميگن مشت خدا اگه قدرت بدون كنترل باشه بي فايده هست ولي اگه علاوه بر قدرت كنترل باشه همه چي ميشه انجام داد

آرش
آرش
کاربر مهمان
9 months ago

بنظرم سایتاما یه ادم عادیه و یه تئوری میگه داخل انیمه هرکی تلاش زیادی کنه به هرچیزی میرسه و سایتاما انقدر تلاش کرد که محدودیت های گاد رو شکست و قوی شد

Marshal
Marshal
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  آرش
9 months ago

منطقی ترین و درست ترین تئوری همینه
کلا تو دنیای وان پانج با تلاش میتونی خیلی رشد کنی

kopol
kopol
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Marshal
7 months ago

کجا منطقی ترین و درست ترین تعوری همینه؟؟؟اگه اینطوری بود درخشش تاریک و اون یارو زیرپوشیه هم باید خیلی قوی باشن پس

مهدی
مهدی
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Marshal
6 months ago

لپ کلام وجود سایتاما به عنوان قوی ترین کرکتر اینه که اون با قدرت اراده بی حد و مرزش قوی شد نه تمرینات و نه تلاش خالی, فرض بگیریم یه آدم دیگه بود بعداز تعدادی دراز نشست خسته میشد و نمیتونست از حدش فراتر بره و دیگه انرژی کافی برای ادامه تمرینات نداشت و شاید دیگه انجامشون نمیداد. البته برای شکستن یا برداشتن محدودیت نیاز به تجربه نزدیک به مرگ یا خود مرگ داره, سایتاما اینقدر اراده اش قوی بود که حتی مرگ هم نمیتونست جلوش رو بگیره و همینطور به مبارزه با هیولاها و تمرینات خودش ادامه داد تا کچل شد و احساساتش زمخت تر شد(عوارز برداشتن محدودیت توسط سایتاما)
به نظر من کچل شدن و ساده شدن صورت سایتاما یه انگشت فاک بزرگ به ژانر شونن هست مخصوصا به انیمه های دراگون بال, ناروتو, وان پیس و بلیچ

0ne-p1ece
کاربر مهمان
9 months ago

بچه ها دوس دارم درباره ی نظری ی خودم با شما صحبت کنم، لطفا نظر خودتتون هم بگین 🙂

درست بگم تا حالا فلش بک از گذشته ی سایتاما نداشتیم دیگه مگه نه؟ پس ما هنوز مطمعن نیستیم سایتاما به دست چه کسی بزرگ شده دیگه, ممکنه تنها بزرگ شده باشه ، ممکنه با انسان ها بزرگ شده باشه، یا با هیولا! اگه فرض رو بر این بزاریم که یکی از والدین سایتاما هیولا و یکی دیگش انسان باشه چی؟ این میتونه همه چی رو تغییر بده مگه نه؟ ممکنه سایتاما یک ظاهر یک انسان با قدرت های یک هیولا رو داشته باشه! این میتونه دلیل قوی بودن سایتاما رو هم اثبات کنه! اصلا این هم ممکنه که همون سایبورگ وحشی بابای سایتاما باشه ولی اسمش سایبورگ وحشی نباشه، واسه همین سایتاما نمیفهمه که منظور جنوس از سایبورگ وحشی چیه!؟
در هر حال دوست داشتم نظر شما هم بدونم 🙂

سوووووووووووووووووو
سوووووووووووووووووو
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  0ne-p1ece
9 months ago

حس میکنم گاد همون سایتاماس و جنوس اخر کار باید زورشو بزنه تا سایتاما رو جر بده ، یا اینکه گاد داداش دوقلوی سایتاماس

Marshal
Marshal
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  0ne-p1ece
9 months ago

جالب بود ولی بنظرم هر تئوری بر مبنای پدر و مادر سایتاما خیلی درست نیست و میشه رَدش کرد. و در مورد سایبورگ دیوانه یا وحشی تئوری که من دارم بنظرم درایو نایت سایبورگ دیوانه هست چون خیلی مشکوک میزنه و هیچ اطلاعات خاصی هم مانگا ازش نداده تا حالا و داره جنوس فریب میده که متال نایت سایبورگ دیوانه س یا حداقل دخلی به این ماجرا داره که غلطه. یه تئوری دیگه هست که میگه خود جنوس سایبورگ دیوانه س!! ولی چیزی که بنظرم مشخصه بحث انتقام جنوس قراره پیچیده و تراژدی طور بشه

M.A
M.A
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  0ne-p1ece
9 months ago

نظریه ات جالب بود.درسته، شاید پدر و مادر سایتاما غیر عادی بودن و تلاش زیاد از حد سایتاما باعث شده که قدرت های ژنتیکی که در درونش (به خاطر ژن پدر یا مادرش) آزاد بشه و اینطور قدرتمند بشه.
یاحتی ممکنه ترکیب دو تا ژن پدر و مادری باشه که خیلی هم خاص نباشن(مثلا دو تا ادم جهش یافته که خیلی هم قوی نیستن)، ولی وقتی با هم ترکیب شدن عیب ها و نقص های اون ژن ها برطرف بشه و نقاط قوت این دو تا ژن بیشتر بشه و در نهایت بشه دی ان ای همین سایتامایی که میبینیم و با تمرین قوی تر بشه.
و بالعکس، اصلا شاید پدر و مادر سایتاما چیز مهمی نبودن که بهش بپردازه و زیاد توی داستان تاثیری نداشتن برای همین قرارش نداده
معمولا یکی از ترفندهایی که نویسنده ها قرار میدن اینه که دشمن اصلی دقیقا جلوی چشم آدمه،درحالی که ما داریم به کل شهر نگاه میندازیم(اگه شما هم قضیه گرین گابلین استن لی و استیو دیتکو رو بدونید دیگه براتون روشن میشه که اول استن می خواست یکی از نزدیکان پیترو گرین گابلین قرار بدن و … اخرش این ایده خیلی داستان عالی ای میسازه که هنوز که هنوز بعد از دهه ها تغییری نکرد و …)پس فرضیه اینکه سایبورگ وحشی یک ویلن جدید باشه که ما نمی شناسیمش رو کم میکنه.قطعی نیست که بدونیم کیه، ولی اگر یکی بود که میشناختینش و شایدم حتی ازش انتظار نداشتید تعجب نکنید.

SABET
SABET
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  M.A
9 months ago

به نظر من سایبورگ وحشی به احتمال زیاد همون سازنده جنوس، دکتر کوسنو است کسی که از اول با جنوس بوده و یک کیس عالی برای تراژدی است و حتی اون سازمان سایبورگی که از همون ابتدای داستان با اونا آشنا شدیم و چندین بار هم دوباره دیده شدند هم رئیس شون همین کوسنو هست

Marshal
Marshal
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  SABET
9 months ago

نه بنظرم رئیس سازمان سایبورگ درایو نایته

. ‌
. ‌
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  SABET
8 months ago

منم مثل تو فکر میکنم ، عجیبه که سایبورگ همه‌ی شهر رو به خاک و خون می‌کشه ولی جنوس زنده میمونه و همین دکتره که جنوس رو سایبورگ کرد خیلی مشکوکه ، هیچ اطلاعات خاصی ازش نیست با اینکه جنوس رو ساخته ، جنوس واقعا یه شاهکاره پس دختره هم باید خیلی معروف باشه ولی نیست.

saitama
saitama
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  0ne-p1ece
9 months ago

سایتاما حتی میتنه یک دمی گاد یا خدازاده باشه خب

هعی
هعی
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  0ne-p1ece
9 months ago

اين تئوري كاملا غلط چون كه تو خود انيمه گفته شده كه سايتاما حدود انسانيت شكسته بعدشم اگه يكي از والدينش هيولا ميبودن بعد بدست اوردن بايد دست به كشتن انسان ها ميزد و نكه اينكه دلش بخواد انسانا بهش توجه كنن

شیرویاشا
شیرویاشا
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  0ne-p1ece
8 months ago

داداش ناول وان پانچ من خیلی جلوعه خیلی خیلی و مانگا هم طبق همون پیش میره اگه همچین چیزی بود تا الان یکی میگفت پس گذشته سایتاما خیلی نباید مهم باشه و من بنظرم جنوس قراره بخاطر شکست های پشت هم طمع قدرت اجازه بده گاد بدنش رو بگیره و با سایتاما یه جنگ جدی داشته باشن و احساسات سایتاما بخاطر رابطه استاد و شاگردی با جنوس برگرده و بتونه یجوری جنوس رو نجات بده و تمام.

Ye Nafar
Ye Nafar
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  0ne-p1ece
8 months ago

طوطئه درکار است …

سایتامااااا
سایتامااااا
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  0ne-p1ece
8 months ago

شما همتون هنوز قدرت سایتاما رو نفهمید به فکر پدر و مادر و ژن سایتاما هستید. ولی قدرت واقعی که گاد و بلست توی همه ی سیاره ها دنبالش هستن همون مکعبهای قدرته که فلشی فلش نمیتونست تکونش بده و سایتاما براحتی جابجاش کرد و بلست هم اومد دنبال همون مکعب. قبلا که سایتاما تمرین میکرده و با هیولاها میجنگیده با یکی از اون مکعبها برخورده و یکدفعه در حد گاد قوی شده. قدرت سایتاما یعنی از خود اون مکعبهاست.

M.A
M.A
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  سایتامااااا
8 months ago

برادرم قدرت سایتاما انقدر زیاده که هیچکی نمیفهمه(!)بعدشم توی نظر اولی گفته بود که نظریه تون رو بگید ما هم گفتیم.منظورمون این نبود که حتما باید نظریه مون واقعی در آد که

Marshal
Marshal
کاربر مهمان
9 months ago

جنوس اگه میرفت سازمان نئو و یه مدت دور میشد از سایتاما خیلی بهتر میشد. کرکتر خوبیه ولی همش زیر سایه سایتاماس

گوربه گیمر
گوربه گیمر
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  Marshal
9 months ago

راست میگی والا جنوس خیلی سادست اخه تو قدرتتو با سایتاما مقایسه میکنی انتظار چیو داری میگی هنوز ضعیفم؟

Marshal
Marshal
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  گوربه گیمر
9 months ago

کلا جنوس هر چی بیشتر قوی میشه بیشتر به فاصله قدرت خودش و سایتاما پی میبره باعث شده ناامید شه از طرفی هر بار اپگرید میشه باز به ی دشمن قوی بر میخوره تیکه پاره میشه کلا تو یه لوپ گیر کرده همه ی اینا بعلاوه انتقام، باعث شده حریص بشه و وسواس قدرت پیدا کنه بنظر میاد ممکنه عقلشو از دست بده

فیروزه
فیروزه
کاربر مهمان
9 months ago

ولی من چپتر 184 دوست ندارم😢حس خوبی به این سازمان جدیده ندارم😑

Marshal
Marshal
کاربر مهمان
پاسخ دادن به  فیروزه
9 months ago

سازمان نئو از لحاظ تجهیزات و برنامه ریزی بهتر از سازمان قهرمانه ولی اره خیلی ساس میزنن

آرش
آرش
کاربر مهمان
9 months ago

تا چپتر ۱۸۳خوندم .لی هنوز نفهمیدم سانسور یا نه

شیرویاشا
شیرویاشا
کاربر مهمان
9 months ago

عاشق طرح جلد 28 شدم

mohsen
mohsen
کاربر مهمان
9 months ago

سلام و خسته نباشید
چپتر 100.2 با 102 یکی هست
ممنون میشم درستش کنید

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.